PDA

View Full Version : Nieuwe Tuning wetgeving vanaf 15 mei 2006


ewold
8 mei 2006, 20:34
Zal in werking treden vanaf 15 Mei 2006. Zal eerstdaags worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, bij verschijning zal je deze ook kunnen inkijken op volgende webstek www.mobilit.fgov.be (http://www.mobilit.fgov.be) .

In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe omzendbrief, werd aan GOCA de instructie gegeven dat, voor wat betreft:

- de niet-e- of E-goedgekeurde buitenspiegels;
- de niet-e- of E-goedgekeurde uitlaten;
- de niet-e- of E-goedgekeurde (kunststoffen) motorkap,
er een keuringsbewijs met een geldigheid van 3 maanden in plaats van 15
dagen zal worden afgeleverd.

Deze nieuwe instructie word van kracht vanaf 24/04/2006
Opmerking: Voertuigen die vanaf maandag worden voorgereden met een beperkte geldigheid van 15 dagen (dat nog niet verlopen is) m.b.t. deze 3 rubrieken kunnen een kostenloze verlenging krijgen van 3 maanden. De voertuigen waarvan de beperkte geldigheid wel verlopen is, zullen een verlenging van 3 maanden verkrijgen, na een admisitratieve vergoeding van 6,00 EUR.


De voorwaarden e- of E-goedgekeurd en de eventuele bijhorende validatieprocedure gelden (m.u.v. de lichten) uitsluitend voor voertuigen met een Europees gelijkvormigheidsattest of C.O.C. (= voertuigen ingeschreven vanaf 1 januari 1998) en niet voor voertuigen met een Nationale goedkeuring.

Voor wat de validatieprocedures van de niet-e of E-goedgekeurde onderdelen betreft, dienen de producenten of leveranciers uiterlijk op 31 augustus 2006 en volledig dossier bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, Dienst Voertuigen te hebben ingediend. Tot 1 september 2006 kunnen deze onderdelen zonder validatieverslag en onder verantwoordelijkheid van de leverancier of producent op de markt worden gebracht.

Vanaf 1 september 2006 is het niet langer toegelaten niet e- of E-goedgekeurde onderdelen op de markt te brengen die niet voorafgaandelijk door de FOD werden goedgekeurd (het betreft: velgen met adapter, zetels, uitlaten, veiligheidskooien, vlinderdeuren en (kunststoffen) motorkappen).

Vanaf 1 september 2007 krijgen voertuigen die met niet-e- of E-goedgekeurde onderdelen zijn uitgerust die overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe omzendbrief aan een validatieprocedure zijn onderworpen en waarvoor geen validatieverslag kan worden voorgelegd of waarvoor geen volledig dossier aan de FOD Mobiliteit en Vervoer is overgemaakt een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van 15 dagen.

Belangrijk is dat het steeds de leverancier of de producent is die er moet voor instaan dat de validatieverslagen, de homologatieattesten of de montagehandleidingen de klant bereiken. De klant dient dus zelf niet actief op zoek te gaan naar deze documenten. Alle benodigde documenten dienen bijverkoop of (in een overgangsfase) naderhand door de leverancier of de producent aan de klant te worden afgeleverd. Voor de samenstelling van het dossier dat aan de FOD Mobilteit en Vervoer moet! worden voorgelegd dient in sommige gevallen en naargelang het onderde el contact te worden opgenomen met AIB Vinçotte of met het BIVV. Federauto is op de hoogte van de te volgen procedure.

Alle in de omzendbrief vermelde verbouwingen worden voortaan op het tuningrapport vermeld. De klant krijgt de keuze om zijn voertuig ofwel aan te bieden tijdens de periodieke of tijdens de niet-periodieke keuring. In beide gevallen geldt het basistarief + 6 EUR voor de aflevering van het tuningrapport. Bijgevolg zijn er slechts 2 categorieën van verbouwingen:

- de toegelaten verbouwingen;
- de in elk geval verboden verbouwingen.

De basisprincipes blijven ongewijzigd.

Voor de spoilers wordt in een overgangsregeling voor! zien. Spoilers in materialen met een lage absorbtiegraad (o.a. aluminium en carbon) zullen, mits de basisprincipes zijn nageleefd, worden aanvaard tot 1 september 2007. Vanaf die datum krijgen voertuigen die met dergelijke spoilers zijn uitgerust een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van vijftien dagen,tenzij deze verbouwing reeds wordt vermeld op een eerder afgeleverd tuningrapport.

Kunststoffen motorkappen worden onder voorwaarden toegelaten. Deze onderdelen zijn onderworpen aan een validatieprocedure.

Sturen zijn niet langer aan een validatieprocedure onderworpen.

Green Dragon
8 mei 2006, 22:35
En nu in ' nederlands?

vr6fahrer
8 mei 2006, 23:04
Ze bedoelen dus dat
- de niet-e- of E-goedgekeurde buitenspiegels;
- de niet-e- of E-goedgekeurde uitlaten;
- de niet-e- of E-goedgekeurde (kunststoffen) motorkap,

waarvoor ge nu afgekeurd word, vanaf 15 mei niet meer afgekeurd word.
Ge krijgt een keuringsbewijs geldig tot september 2006. Waarom tot september, wel omdat de leveranciers (de winkels dus) voor deze onderdelen een attest moeten aanvragen bij FOD Mobiliteit en Vervoer, Dienst Voertuigen, ze krijgen tijd tot 31 eugustus . Met dat attest dat ge dan aan uwe winkel moet vragen geraakt ge door de keuring vanaf september.

Ze zeggen ook dat het niet de bedoeling is dat ge zelf moet gaan zoeken naar verslagen, dat het dus de verkoper is die deze attesten moet overhandigen als ge iets koopt.

Voor een ander stuur moet ge geen attest hebben dat is toegelaten.

Trixter
9 mei 2006, 16:45
geld dat ook voor op maat gemaakte uitlaten zoals die van skytune?

vr6fahrer
9 mei 2006, 20:43
Trixter, dat hangt ervan af of skytune bereid is voor die uitlaat een dossier bij dat "FOD mobiliteit en vervoer" in te dienen. Zeker eens vragen dus.

Trixter
9 mei 2006, 20:45
bedankt ga ik zeker doen

zoefke
11 januari 2008, 22:31
Een vraagje aan de specialisten hier: als ik in Duitsland aanpassingen laat doen, dan kunnen ze daar een TUV-keuring bij doen. Gaat dat door als zo een validatieverslag? Dus kan ik daarmee naar de keuring?

En als de auto nog geen 4 jaar oud is, moet je dan al direkt na die aanpassingen naar de keuring?

Alvast bedankt voor de info,
Mvg,
Zoefke.

vr6fahrer
12 januari 2008, 05:21
Een tuv-keuring heeft juridisch geen enkele waarde in België. Echter als uw wagen voor de eerste keer gekeurd is vòòr mei 2003 doet men hier beroep op ofwel tuv ofwel E of e-keuring. Is uw wagen jonger dan heb je voor uw vering een validatie én montage attest nodig uit België om door de keuring te geraken.
Om just te zijn MOET je na élke aanpassing aan uw wagen, hoe oud ook, naar de keuring om die aanpassing op uw "tuningrapport" te laten toevoegen, anders ben je in fout met de wet en kun je dus een boete krijgen.
Grtz

PS: maarja er mag zoveel niet, gewoon in orde brengen tegen de volgende keer dat je naar de keuring moet...

zoefke
12 januari 2008, 21:09
OK, bedankt voor de info, 't is wat ik vreesde... :(
Maar hoe doen jullie dat dan: monteren jullie nooit iets zelf? Of geeft de verkoper het attest mee, ook al monteer je zelf?
'k ben zelf geen automecanieker, dus tuning zou ik laten doen. Ik weet enkele specialisten voor mijn wagen zitten, maar niet in België. Is de enige oplossing dan hier naar een tuner stappen en die laten prutsen?
't is misschien niet prutsen, maar als je de eerste keer een set-up op een wagen doet die je niet kent, dan denk ik dat het toch wat zoeken is. Daarom zou ik dus liever ergens gaan waar ze al weten wat ze doen, maar als dat dan niet in België is, dan kan dat niet?

Bedankt om even mee te denken...
Mvg,
Zoefke.

Lil_Manu
13 januari 2008, 21:49
Zo wat de sturen dan betreft? Ik zit met een airbag, mag die dan vervangen door een gewoon sportstuur zonder airbag of niet, als ge legaal wil tunen is dat natuurlijk

ewold
14 januari 2008, 21:15
Een stuur met airbag vervangen door een stuur zonder airbag mag dus niet.
Kunt ge volgens mij ook best niet zelf aan beginnen :)

Lil_Manu
15 januari 2008, 14:55
Mann, waarom heb ik nu airbag, die sportsturen met airbag kosten zo 30 keer meer dan gewone sportsturen

vr6fahrer
16 januari 2008, 08:02
Ik heb geen airbags meer en ik heb daar toch nog nooit problemen mee gehad op de control.. Zo zie je maar, willekeur..

frp1700
16 januari 2008, 15:33
De voorwaarden e- of E-goedgekeurd en de eventuele bijhorende validatieprocedure gelden (m.u.v. de lichten) uitsluitend voor voertuigen met een Europees gelijkvormigheidsattest of C.O.C. (= voertuigen ingeschreven vanaf 1 januari 1998) en niet voor voertuigen met een Nationale goedkeuring.

Da's de reden waarom onze Fahrer nog geen problemen heeft gehad met zijn airbags...
dwz: als je een wagen hebt met een europees gelijkvormigheidsattest, dan gaan ze ervan uit dat ook alle europese landen dezelfde basiswagen, dus MET airbag(s) op de markt brengen.
Voordien kon het nog wel eens zijn dat bvb Italië geen airbag in de desbetreffende wagen voorzag, terwijl dat model in la Belgique er wel een had...

maw: auto na 1/01/1998 = gekloot :evil:

ewold
17 januari 2008, 09:46
En auto's na maart 2004 nog meer :evil: